به مناسبت غبارروبی امامزاده  نوآموزان موسسه فرهنگی _ قرآنی امامزاده اسماعیل(علیه السلام) با حضور خود در صحن امامزاده ارادت خود را نسبت به خاندان عصمت و طهارت ابراز نمودند، در خلال این برنامه نوآموزان با آداب  زیارت آشنا شدند.