دکتر ناجی فرماندار شهرستان شهریار با قائمی رئیس انجمن کشتی با چوخه کشور دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ دکتر سعید ناجی فرماندار شهرستان شهریار با قائمی رئیس و اعضای انجمن کشتی باچوخه کشور دیدار و گفتگو کرد.
بنا بر این گزارش در این نشست بر راه های تقویت این ورزش در شهرستان شهریار تاکید شد تا با حمایت انجمن کشتی با چوخه کشور از ظرفیت های موجود در شهرستان برای گسترش این ورزش استفاده شود.