به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شهریار؛ با حضور دکتر ناجی فرماندار شهرستان شهریار؛ ذبیحی رئیس اداره آموزش و پرورش و اعضای این شورا، جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان شهریار در آموزش و پرورش برگزار شد
بنا بر این گزارش در این جلسه مهمترین مسایل و مشکلات اموزش و پرورش شهرستان شهریار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی گرفته شد.