به گزارش روابط عمومی مرکز فرهنگی قرآنی آستان مقدس امامزاده اسماعیل(علیه السلام)،برگزاری بزرگترین آزمون طرح تربیت حافظان قرآن کریم در مرکز فرهنگی قرآنی آستان مقدس امامزاده اسماعیل(علیه السلام).

این آزمون با حضور گسترده حافظان قرآن کزیم اعم از کوچک وبزرگ صبح پنجشنبه مورخ 95/11/28برگزار گردید.

بازدید از آزمون حفظ قرآن کریم با حضور رئیس و بازرسین اداره اوقاف شهریار صورت گرفت.