به گزارش روابط عمومی مرکز فرهنگی آستان مقدس امامزاده اسماعیل(علیه السلام)، آزمون رشته معارف قرآن کریم مرحله شهرستانی امروز ششم خرداد 1395 در محل مرکز فرهنگی قرآنی آستان مقدس امامزاده اسماعیل علیه السلام برگزار گردید.ضمنا متذکر می گردد که آزمون سایر رشته ها در روز شنبه هشتم خرداد برگزار خواهد شد.