به گزارش روابط عمومی مرکز فرهنگی_قرآنی آستان مقدس امامزاده اسماعیل(علیه السلام)از 23 تن از حافظان قرآن کریم که در این مرکز به حفظ قرآن کریم مشغول هستند تقدیر به عمل آمد، در این آئین استاد مجتبی قدبیگی حافظ کل قرآن نفر اول مسابقات ترتیل کشور در سال 1394 ضمن حضور در مدرسه این عزیزان و اهدای لوح تقدیر به تشویق قرآن آموزان پرداختند.